Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde B
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Voorbeelden van uitwerkingen en hulpmiddelen

23-7-2015

​​​​​​​Voorbeelden van ingevulde PTA's en toelichting op gemaakte keuzes

Enkele pilotscholen hebben PTA's ter beschikking gesteld. Een daarvan is WisB H4 PTA 2015-2016.
In dit PTA, bedoeld voor 4 Havo, is ook de toetsing voor 5 Havo vastgelegd. De school heeft er voor gekozen om de toetsen in 4 Havo beperkt te laten mee wegen in het cijfer van het SE.
Ook valt op dat er sprake is van een ‘cumulatie’ bij de stofomschrijving. Bij elke toets wordt de behandelde stof vanaf het begin van 4 Havo meegenomen.
Daarnaast wordt een toenemende tijdsduur van de toetsen gehanteerd: in het begin nog 60 minuten, daarna 90 minuten en de laatste toets, die de gehele examenstof omvat, 120 minuten.

Een ander, wat ouder, PTA betreft voor 4 Havo PTA H4 wb-2012-2013 en aansluitend voor 5 Havo PTA H5 wb-2013-2014.
Hier heeft de school er voor gekozen om in 4 Havo geen specifieke PTA-toetsen af te nemen maar het overgangscijfer te laten tellen bij de bepaling van het SE-cijfer.
Daarnaast ziet u in het PTA dat alle toetsen, zowel in 4 Havo als in 5 Havo, even lang duren.
Er is, als afsluiting, geen toets opgenomen die betrekking heeft op de gehele examenstof.

Naast deze PTA's zijn hier ook de volgende PTA’s beschikbaar.

WisB H5 PTA 2015-2016

PTA 4 5 Havo wiskunde B schoter

PTA WB-5H-16

 

Ter informatie nog het volgende.
Enkele pilotdocenten hebben PTA-toetsen beschikbaar gesteld voor hun collega’s. U kunt deze  PTA-toetsen hier vinden voor wiskunde B 4 Havo en voor wiskunde B 5 Havo.
SLO is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van deze toetsen.

Digitale checklist voor de inrichting van het schoolexamenprogramma

Met het PTA legt de docent (sectie, school) verantwoording af over de keuzes die gemaakt zijn. Het is dus van belang dat de sectie er zeker van is of met alles rekening is gehouden. Om na te gaan of dit het geval is, heeft SLO een checklist ontwikkeld die u stapsgewijs langs alle punten leidt die van belang zijn bij de inrichting van het schoolexamenprogramma. De checklist voor wiskunde B havo komt binnenkort via deze pagina beschikbaar.