Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde B
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Toetsen in het schoolexamen

13-5-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​Voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma's, waaronder dat van wiskunde B havo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma's zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten voor wiskunde B havo geen wijzigingen aan te brengen in de verdeling van het examenprogramma tussen CE en SE.

​In dit hoofdstuk vindt u achtereenvolgens: 

De onderdelen van het schoolexamen

Tot het schoolexamen behoren, verplicht, de volgende domeinen:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Domein D: Toegepaste analyse

Voorbeelden en hulpmiddelen

Hier wordt aandacht besteed aan:

  • voorbeeldlesmateriaal​​
  • praktische opdrachten 
  • toetsmatrijs