Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde B
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Specifieke aandachtspunten

23-7-2015

​​In dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.
Het betreft de volgende onderwerpen.​

Visiedocument cTWO

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

   • Standpunten van cTWO 
   • Kernconcepten
   • Wiskundige denkactiviteiten (WDA).

    De rol van ICT

    Hier leest u de mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

    Voorkennis

    ​​​​​​​​Hier vindt u een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.