Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde B
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inhoud van het examenprogramma wiskunde B havo

30-4-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In de volgende tabel vindt u een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE. 
De kolom ‘in CE’ betekent dat deze (sub)domeinen getoetst kunnen worden in het CE. 
De kolom ‘moet in SE’ betekent dat deze (sub)domeinen getoetst moeten worden in het SE. Dat is dus een verplichting bij de invulling van het SE.  
De kolom ‘mag in SE’ betekent dat deze (sub)domeinen getoetst mogen worden in het SE, maar dat hoeft niet. De keuze daarvoor is aan de school.  

De vaardigheden uit domein A worden in het CE alleen in samenhang met de andere domeinen getoetst. Het staat de school vrij om onderwerpen buiten het examenprogramma te toetsen in het SE. Ook mag de school zelf de vorm kiezen waarin toetsing voor het SE plaatsvindt. Voor meer informatie hierover, zie het hoofdstuk Het PTA van deze handreiking.  

Het examenprogramma wiskunde B havo met de verdeling van de stof tussen CE en SE. 

Domein ​

Subdomein 

in CE 

moet in SE 

mag in SE 

A Vaardigheden 

A1: Algemene vaardigheden 

X 

X 

 

A2: Profielspecifieke vaardigheden 

X 

X 

 

A3: Wiskundige vaardigheden 

X 

X 

 

B Functies, grafieken en vergelijkingen 

B1: Standaardfuncties 

X 

 

X 

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden 

X 

 

X 

B3: Evenredigheidsvariabelen 

X 

 

X 

B4: Periodieke functies 

X 

 

X 

C Meetkundige berekeningen 

C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties 

X 

 

X 

C2: Algebraïsche methoden 

X 

 

X 

D Toegepaste analyse 

D1: Veranderingen 

X 

X 

 

D2: Afgeleide functies 

X 

X 

 

D3: Bepaling afgeleide functies 

X 

X 

 

D4: Toepassingen afgeleide functies 

X 

X 

 


Alle
subdomeinen zijn in de vorm van een globale eindterm omschreven. Een volledig overzicht van deze globale eindtermen vindt u in bijlage 1 van de
syllabus bij het examenprogramma wiskunde B havo 

Van het CE-deel van het examenprogramma zijn de globale eindtermen nader gespecificeerd. Deze specificaties zijn bindend. Een beschrijving van deze specificaties vindt u in hoofdstuk 2 van de syllabus bij het examenprogramma wiskunde B havo.  

In het hoofdstuk De onderdelen van het schoolexamen​ van deze handreiking vindt u meer informatie over de verplichte (sub)domeinen van het SE.