vso agenda4329415-9-2016 22:00:0021-8-2017 03:40:27htmlFalseaspx
Agendabericht havo432825-10-2016 22:00:0021-8-2017 03:40:26htmlFalseaspxbla
Test agenda bericht hoofdsite128979-10-2016 22:00:0021-8-2017 06:55:4513htmlFalseaspxbla bla
Agendabericht PO4328713-10-2016 22:00:0021-8-2017 03:40:26htmlFalseaspxbla
agenda vmbo4327630-11-2016 23:00:0021-8-2017 03:40:26htmlFalseaspxbla
Nationale eindronde 2017362356-4-2017 22:00:0020-8-2017 23:56:38565htmlFalseaspx De 24 leerlingen met de hoogste scores van de toets voor de onderbouw en de 24 leerlingen met de hoogste scores voor de toets van de bovenbouw gaan door naar de eindronde. De groep van 24 uit de onderbouw bevat ten minste de vijf best scorende havisten.
Prijsvraag Xylem Water Prize1531215-6-2017 22:00:0020-8-2017 23:56:38221htmlFalseaspxIn het kader van de 14e IJSO die in december in Nederland plaatsvindt, is door Xylem, een van de partners van IJSO2017, een speciale prijsvraag uitgeschreven. Leerlingen/scholen worden uitgedaagd een video te maken met een innovatief idee dat wereldwijd d
VCN Nazomerconferentie 20174558124-8-2017 22:00:0021-8-2017 00:02:327htmlFalseaspx
Werkmiddag rond taalonderwijs aan nieuwkomers in het basisonderwijs 2939811-9-2017 22:00:0022-8-2017 14:55:47620htmlFalseaspxTijdens deze werkmiddag buigen we ons samen over de vraag hoe een meerjarenbeleid rond nieuwkomers kan worden ontwikkeld. We zouden dat graag willen doen vanuit praktijkcasussen die (enkele) aanwezigen zelf van tevoren aanleveren.
Inspiratiebijeenkomst Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 23310312-9-2017 22:00:0022-8-2017 14:55:4714htmlFalseaspxInzicht krijgen in hoe u met het nieuwe Protocol Preventie Leesproblemen aan de slag kunt? Meld u dan aan voor een inspiratiebijeenkomst van Expertisecentrum Nederlands op 13 september in Den Bosch.