Meer over afstemming1237820-8-2017 23:58:54htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie wiskunde en andere vakken.......Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met Nederlands1237920-8-2017 23:58:54htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde B m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met de moderne vreemde talen1238020-8-2017 23:58:54htmlFalseaspxAls leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen, komen ze ook bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld wetenschappelijke rapporten. Het is aan te bevelen dat zij bij wiskunde B vertrouwd raken met .....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met economie en M&O1238120-8-2017 23:58:54htmlFalseaspx​In de genoemde handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten van de .....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met de andere bètavakken1238220-8-2017 23:58:54htmlFalseaspxIn de handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten.....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en geschiedenis1238320-8-2017 23:58:54htmlFalseaspxOok van het examenprogramma aardrijkskunde en geschiedenis kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor overkoepelende activiteiten met wiskunde B.....Website artikelpagina
Specifieke aandachtspunten1238420-8-2017 23:58:54htmlFalseaspxIn dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij .....Website artikelpagina
De onderdelen van het schoolexamen1238720-8-2017 23:58:54htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1239320-8-2017 23:58:54htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1239420-8-2017 23:58:54htmlFalseaspxWelkomstpagina