Afstemming wiskunde B met aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en geschiedenis1238318-2-2018 00:59:29htmlFalseaspxOok van het examenprogramma aardrijkskunde en geschiedenis kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor overkoepelende activiteiten met wiskunde B.....Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1239318-2-2018 00:59:29htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1239418-2-2018 00:59:29htmlFalseaspxWelkomstpagina
Waarover moet worden nagedacht voor het opstellen van het PTA1237318-2-2018 00:59:2914htmlFalseaspx​Het is niet zo gemakkelijk om een visie op het vak wiskunde B te formuleren. Veelal beperken scholen zich er toe het (examen)programma aan te bieden.....Website artikelpagina
De kwaliteit van een PTA-toets1237418-2-2018 00:59:2956htmlFalseaspxDocenten gebruiken veel bronnen voor het maken van toetsen. Vaak worden toetsen samengesteld uit meerdere bronnen. De meest gebruikte bronnen zijn (in willekeurige volgorde): • methode; • oude toetsen, eerder gegeven toetsen; • examenopgaven of .......Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen1237518-2-2018 00:59:2951htmlFalseaspxVoorafgaand aan de invoering van de nieuwe wiskundeprogramma’s, waaronder dat van wiskunde B havo, zijn pilots uitgevoerd waarin deze nieuwe programma’s zijn beproefd. Op grond van het resultaat van deze pilots is besloten voor wiskunde B havo geen ......Website artikelpagina
Domein A: Vaardigheden1237618-2-2018 00:59:2926htmlFalseaspxDe vernieuwingscommissies voor de exacte vakken (naast wiskunde: biologie, scheikunde, natuurkunde en NLT) hebben afgesproken dat domein A bestaat uit een algemeen deel (A1), een profielspecifiek deel (A2) en een vakdeel (A3). De specificaties van .....Website artikelpagina
Voorbeelden en hulpmiddelen1237718-2-2018 00:59:2912htmlFalseaspxOp de website van cTWO staat veel lesmateriaal dat gedurende de pilots is ontwikkeld. In dat lesmateriaal zijn natuurlijk ook veel opgaven te vinden, die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van toetsen. Ook vindt u bij de informatie over .....Website artikelpagina
Meer over afstemming1237818-2-2018 00:59:2939htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie wiskunde en andere vakken.......Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met Nederlands1237918-2-2018 00:59:299htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde B m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina