Monitoring vernieuwde examenprogramma aardrijkskunde vmbo: Samenvattend eindrapport247566-10-2017 10:49:4410http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Han Noordink;Frederik Oorschot;Elvira FolmerNadat in de tweede fase havo/vwo in augustus 2007 een nieuw examenprogramma voor aardrijkskunde werd ingevoerd, is in 2010 het besluit gevallen om ook een nieuw programma voor aardrijkskunde in het vmbo in te voeren. Dit rapport is een verslag van het onderzoek heeft betrekking op de implementatie van het nieuwe examenprogramma, zoals dat in augustus 2013 op alle vmbo-scholen werd ingevoerd (te starten in het derde leerjaar) en in mei 2015 voor het eerst werd geëxamineerd. De ervaringen van zowel docenten als leerlingen zijn onderzocht. Concreet is onderzocht in hoeverre docenten en leerlingen tevreden zijn over een aantal specifieke aspecten van het nieuwe examenprogramma en welke knelpunten zij ervaren.Pdf-bestand
Meer over afstemming1237816-10-2017 00:03:35htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie wiskunde en andere vakken.......Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met de moderne vreemde talen1238016-10-2017 00:03:35htmlFalseaspxAls leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen, komen ze ook bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld wetenschappelijke rapporten. Het is aan te bevelen dat zij bij wiskunde B vertrouwd raken met .....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met economie en M&O1238116-10-2017 00:03:35htmlFalseaspx​In de genoemde handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten van de .....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met de andere bètavakken1238216-10-2017 00:03:35htmlFalseaspxIn de handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten.....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en geschiedenis1238316-10-2017 00:03:35htmlFalseaspxOok van het examenprogramma aardrijkskunde en geschiedenis kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor overkoepelende activiteiten met wiskunde B.....Website artikelpagina
Specifieke aandachtspunten1238416-10-2017 00:03:35htmlFalseaspxIn dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij .....Website artikelpagina
De onderdelen van het schoolexamen1238716-10-2017 00:03:35htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1239316-10-2017 00:03:35htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1239416-10-2017 00:03:35htmlFalseaspxWelkomstpagina