Afstemming wiskunde B met de moderne vreemde talen1238010-12-2017 01:04:10htmlFalseaspxAls leerlingen zelfstandig bronnen zoeken en raadplegen, komen ze ook bij Engelstalige bronnen terecht, zeker als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld wetenschappelijke rapporten. Het is aan te bevelen dat zij bij wiskunde B vertrouwd raken met .....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met economie en M&O1238110-12-2017 01:04:10htmlFalseaspx​In de genoemde handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten van de .....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met de andere bètavakken1238210-12-2017 01:04:10htmlFalseaspxIn de handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten.....Website artikelpagina
Afstemming wiskunde B met aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen en geschiedenis1238310-12-2017 01:04:10htmlFalseaspxOok van het examenprogramma aardrijkskunde en geschiedenis kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor overkoepelende activiteiten met wiskunde B.....Website artikelpagina
De onderdelen van het schoolexamen1238710-12-2017 01:04:10htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1239310-12-2017 01:04:10htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Agendaoverzicht1239410-12-2017 01:04:10htmlFalseaspxWelkomstpagina
Positie van het vak in de tweede fase1257510-12-2017 01:04:10htmlFalseaspxHet vak wiskunde B is een verplicht profielvak in het profiel Natuur en Techniek. Het neemt daar plaats in naast natuurkunde, scheikunde en één profielkeuzevak, te kiezen uit wiskunde D, biologie, informatica en natuur, leven & technologie. .......Website artikelpagina
Verschillen tussen het oude en het nieuwe examenprogramma1257810-12-2017 01:04:10htmlFalseaspxEen vergelijking van het nieuwe examenprogramma havo wiskunde B met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst. ...... Website artikelpagina
Visiedocument cTWO1257910-12-2017 01:04:10htmlFalseaspx​​​​​​​​Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Standpunten van cTWO Kernconcepten Wiskundige denkactiviteiten (WDA)Website artikelpagina