Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde B
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Het PTA

11-5-2015

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Samen met uw vakcollega's bent u verantwoordelijk voor het schoolexamen wiskunde B havo. Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u helpen om de kwaliteit van het schoolexamen, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de schoolexamentoetsen op uw school in kaart te brengen en zo nodig te verbeteren.

In dit hoofdstuk vindt u achtereenvolgens:

Opzet en indeling van het PTA 

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende vragen:
 • Hoe kan een PTA worden opgezet?
 • Waarmee moet dan rekening worden gehouden?
 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Waarover moet worden nagedacht voor het opstellen van het PTA 

Met aandacht voor de volgende onderwerpen:
 • invloed van schoolvisie en visie op het vak;
 • spreiding van toetsing;
 • weging;
 • CE-onderdelen in het SE;
 • schooleigen onderwerpen.

Voorbeelden van uitwerkingen en hulpmiddelen​​​

Bevat informatie over:

 • digitale checklist voor de inrichting van het schoolexamenprogramma;
 • voorbeelden van ingevulde PTA's en toelichting op gemaakte keuzes.

De kwaliteit  van een PTA- toets

Hier komt aan de orde:

 • Wat zijn de algemene criteria voor een goede toets: waaraan moet een goede toets in ieder geval voldoen?
 • Aan welke inhoudelijke voorwaarden moet een toets voldoen? Hoe maak je een meetlat waar je de zelf gemaakte toets langs kunt leggen? Met andere woorden: hoe analyseer je een (eigen) schoolexamentoets?